• ·         Ad Valorem: - (According to value).  Stroški so na bazi vrednosti blaga.
 • ·         AI:- (All Inclusive Rates). V ceni je vse vključeno.
 • ·         Airline: - Letalski prevoznik.
 • ·         AWB- Air waybill: - Letalski tovorni list.
 • ·         Awkward Cargo: - Blago nestandardnih dimenzij.  Za transport je potrebna predhodna najava in posebna odobritev prevoznika.
 • ·         BAF or (BSC):- Bunker Adjustment Factor (or Bunker Surcharge).  Dodatni strošek pri prevozu blaga zaradi povečanja cene goriva.
 • ·         BB- Break bulk: - Izraz se uporablja za opis blaga, ki ne zasede kontejner v celoti.
 • ·         B/L- Bill of Lading: - Pogodba med pošiljateljem in ladijskim prevoznikom.
 • ·         Booking: - Rezervacija prostora za prevoz blaga na prevoznem sredstvu.
 • ·         Bonded Warehouse: - Carinsko skladišče.
 • ·         Box: - Sleng, ki pomeni z drugo besedo kontejner za prevoz blaga.
 • ·         Brokerage: - Carinsko-špediterska storitev.
 • ·         Bulk Freight:- Razsuti tovor.
 • ·         CBM: - Kubični Meter.
 • ·         Certificate of Origin (C/O): - Certifikat o poreklu blaga.
 • ·         CFS: - Container Freight Station.  Skladiščni prostor za nakladanje/razkladanje zbirnih ladijskih pošiljk.
 • ·         Charges Collect: - Stroške prevoza plača kupec blaga.
 • ·         Charges Prepaid: - Stroške prevoza plača pošiljatelj blaga.
 • ·         CHB (Custom House Broker): - Hišni špediter.
 • ·         CIF: - Cost Insurance and Freight. - Stroški zavarovanja in prevoza.
 • ·         COD: - Collect (Cash) on Delivery - Ob dostavi blaga se plača tudi vrednost blaga.
 • ·         COFC: - Container on Flat Car. Kontejnerji za prevoz avtomobilov.
 • ·         Connecting Carrier: - Vmesni prevoznik kontejnerjev do matične ladje, znan tudi kot "feeder service".
 • ·         Consignee: - Prejemnik pošiljke.
 • ·         Consolidator: - Špediter, ki zbere pošiljke in jih pošlje na destinacijo kot eno. Stroški prevoza se za uporabnike storitve znižajo.
 • ·         Container: - Kontejner za prevoz blaga.  Kontejnerji so lahko: zračni, hladilni, odprti zgoraj, odprti s strani. Navadno se uporabljajo 20'' 40'' in 40'' High cube.
 • ·         Containership: - Ladja, ki prevaža kontejnerje.
 • ·         Cut-Off: - Zadnji dan, ko je blago še lahko naloženo na prevozno sredstvo.
 • ·         Demurrage: - "Kazen" zaradi nepravočasne dostave najete opreme prevozniku.
 • ·         Devanning: - Proces razklada blaga iz kontejnerja.
 • ·         Door to Door: - Dostava od vrat do vrat.
 • ·         Duty: - Carinske dajatve.
 • ·         DO fee: Delivery order fee: Sprostitev blaga v namembni luki
 • ·         FCL (Full Container Load): - Polni kontejner.
 • ·         FEU: - Forty Foot Equivalent Unit.  40'' kontejner
 • ·         FF (Freight Forwarder): - Špediter
 • ·         Free Time: - Brezplačno skladiščenje
 • ·         GRI: - Splošno povečanje cen
 • ·         Gross Weight: - Brutto teža blaga, ki vključuje tudi embalažo.
 • ·         HM: - Nevarno blago
 • ·         Intermodal: – Multimodalni transport. Lahko je kombinacija (ladijskega in cestnega, letalskega in cestnega, ladijskega in železniškega,...)
 • ·         LCL (Less Than Container Load): – Zbirni kontejnerski prevoz. Špediter zbere pošiljke od pošiljateljev in jih pošlje z enim kontejnerjem na destinacijo.
 • ·         LCL costs – Stroški manipulacij in dokumentacije v zbirnem pomorskem transportu
 • ·         Letter of Credit (L/C): – Bančni akreditiv
 • ·         M/T: – Metric Ton
 • ·         Manifest: – Dokument, kjer so napisane specifikacije poslanih pošiljk.
 • ·         Net Weight: – Netto teža blaga brez embalaže.
 • ·         Non Negotiable B/L: - Kopija B/L, ki ne valja za bančne namene
 • ·         OBL: – Original Bill of Lading
 • ·         POD: -  (Proof of Delivery) - Dokazilo o predaji pošiljke.
 • ·         TEU: -Twenty-foot Equivalent Unit.  20'' kontejner
 • ·         W/M: – Weight or Measure. Prostorninska teža (letalski transport 1m3=167kg; cestni transport 1m3=330kg, pomorski transport 1m3=1000kg).